Retailpark Almere Poort. Hoe maak ik mijn eigen stadshart kapot (2)

Een krantenbericht uit februari 2011 over de lancering van het nieuwe Retailpark Almere Poort: ‘Ontwikkelaar TCN meldde dat bezoekers en omwonenden actief worden betrokken bij de ontwikkelingen rond en op het retailpark. De bijbehorende slogan luidt ‘maak het mee’. (-). Het park wil ook haar steentje bijdragen aan de gemeenschap en het milieu. Bij de ontwikkeling en realisatie van het totale park is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt,’ aldus TCN in februari vorig jaar.

Marketing heeft vooral tot doel je zelf op de borst te slaan. TCN onderscheidt zich daarin niet van andere marktpartijen die van mening zijn dat zij de beste zijn en alleen maar de belangen van anderen willen dienen. Egoïsme in de gedaante van altruïsme. Zo’n retailpark is dus niet ter meerdere eer en glorie van TCN, dat spreekt voor zich, maar van de bewoners, de burgers et cetera. Bla, bla, bla.

Natuurlijk is het nooit de bedoeling geweest dat bezoekers en omwonenden – de inwoners van Almere – ook maar echt bemoeien met de uitvoering van dit TCN-project. Want dan zou er nu, ruim anderhalf jaar later, geen Retailpark Almere Poort-probleem zijn. Want ‘niemand‘ in Almere – ik geeft toe, ik chargeer hier een beetje – wil nog maar iets te maken hebben met dit omstreden project. Behalve het College van Almere, met de grote roerganger van het particulier opdrachtgeverschap, PvdA-wethouder Adri Duivesteijn. Die wordt in de vastgoedbranche door weinigen meer serieus genomen, maar zit blijkbaar aan zijn zetel in Almere vastgemetseld. Op zich weer goed, want ik moet er niet aan denken dat deze man door PvdA-leider Diederik Samsom naar Den Haag wordt gehaald om daar de volkshuisvesting voor de komende regeerperiode nadere invulling te geven.

Iets soortgelijks geldt ook voor TCN-goeroe Rudy Stroink. Die zag voor zichzelf ook al een loopbaan als minister van ruimtelijke planning of volkshuisvesting in het vooruitzicht , maar dat zal er evenmin van komen, aangezien voor zijn partij D66 hoogstens een gedoogrol is weggelegd. Ik heb Stroink wel degelijk hoog zitten, maar kan hem heel vaak niet volgen. Stroink is de kampioen van de herontwikkeling en het gebruiken van de cashstroom om bestaand verouderd vastgoed een nieuw leven in te blazen en spreekt zich bijna wekelijks in de media uit tegen nieuwe vastgoedontwikkelingen, zeker als die komen te staan in maagdelijke groene weiden.

Zo maar een quote van Stroink, uit het Nationaal Programma Herbestemming: ‘Wij zijn een natie van dijkenbouwers. Onze eerste reflex is: bouwen. Juist die wederopbouwmentaliteit – snel naar de pen grijpen om prachtige fata morgana’s tekenen – zit ons in de weg bij herbestemming. We moeten met heel andere middelen werken dan we gewend zijn. Herbestemmen is proberen het goede te halen uit wat je al hebt. Stapje voor stapje. Het is een vorm van organische stedenbouw. Bij de herbestemming van bedrijventerreinen moet je in de eerste plaats begrijpen waarom een terrein niet meer werkt. Waarom trekken de bedrijven weg? Als je dat begrijpt kun je nadenken over hoe het tij te keren. Je moet het zaadje van verandering vinden en koesteren.’

Maar dat geldt weer niet, moet ik nu concluderen, als het gaat om een eigen vastgoedpositie in Almere. Volgens mij gaat het hier om pure nieuwbouw en helemaal niet om herbestemming. Goeroes en politici zijn er blijkbaar voor de grote woorden en hun eigen werkelijkheid, zullen we maar zeggen. Erg geloofwaardig worden al die fraaie woorden van Stroink er niet door.

n mijn blog van 11 september, getiteld Retailpark Poort: Hoe maak ik mijn eigen stadshart kapot! heb ik het al uitgebreid gehad over de plannen van TCN en Dura Vermeer om een retailpark in Almere Poort tegen een brede volks- en marktlobby in er toch door te drukken. De twee marktpartijen weten zich gesteund door het College in Almere (lees Duivesteijn), dat nog altijd denkt dat de Schaalsprong Almere – die voor een deel moet worden gerealiseerd langs de A6 – er gaat komen.

Voor wie het niet meer zo goed weet, de Schaalsprong Almere moet ervoor zorgen dat het aantal inwoners in Almere in 2030 (ten opzichte van 2009) moet zijn verdubbeld tot 350.000 inwoners. Dat betekent dat er de komende achttien jaar zo’n 60.000 nieuwe woningen in Almere moeten worden neergezet. En die woningen worden vooral aan de westkant gebouwd, zeg maar in Almere Poort. De bouw van de eerste woningen is al begin 2007 gestart. De bedoeling was altijd dat er uiteindelijk in 5 wijken 11.000 woningen worden neergezet.

Dat gaat niet meer gebeuren, nu de woningmarkt is ingestort en het aantal nieuwe woningen dat in aanbouw wordt  genomen, landelijk tot onder de 40.000 per jaar dreigt te zakken. Ik hoor zelfs hardnekkige geruchten dat de al zo lang geplande en door het College van Almere zeer gewenste verdubbeling van het spoor over de Hollands Brug – om dezelfde demografische redenen – op losse schroeven staat. En een spoor op losse schroeven valt geheid in het water.

Het laatste nieuws uit Almere is, dat de bezwaarschriftencommissie van de gemeente de bezwaren van zes partijen –  Sport2000,  Unibail-Rodamco, BAM, Corio, Bun Vastgoed en winkeliersvereniging Buiten-Mere- tegen de komst van het ‘opgerekte’ retailpark heeft afgewezen. Volgens de commissie is de omgevingsvergunning voor Retailpark Almere Poort rechtmatig verleend. Het plan met thema sport, spel en vrije tijd past in het bestemmingsplan. Het college laat op vragen van de lokale fractie Sinke ook weten, dat er nooit beloften zijn gedaan dat het retailpark alleen zou worden benut voor winkels met het thema sport en leisure. Zo is het maar net.

Serieuze problemen in het Stadshart –leegstand, ontevreden winkeliers, dreigende verloedering – worden op deze manier ontkend of gebagatelliseerd. Je hoeft geen rekenmeester te zijn om vast te stellen dat een retailpark van 30.000 vierkante meters met een invulling van sport en leisure in Almere geen enkele toegevoegde waarde heeft en evenmin levensvatbaar zal zijn. TCN en Dura Vermeer weten dat ook heel goed, want zij zijn het zelf geweest die een aanvullende vergunning hebben ingediend waarin de eerder overeengekomen bestemming verder wordt opgerekt.

De NRW organiseert op 20 november een congres, getiteld De toekomst van het winkelen. Dit naar aanleiding van een grootschalig onderzoek, vorig jaar, onder haar leden over de toekomst van het winkelen en het Nederlands winkellandschap tot 2025.

Op basis van een aantal trends  werden drie scenario’s voor de komende tien, vijftien jaar geformuleerd. Centraal bij de scenario’s staan de macro-economische situatie en de consequenties daarvan voor de retailers.

Het congres wordt afgesloten met een discussie over een retailonderwerp, dat het afgelopen half jaar flink op de kaart is gezet: de toenemende leegstand van winkels in Nederland. Daarvoor zijn twee personen uitgenodigd die een uitgesproken mening hebben over de retailtoekomst: prof. Cor Molenaar, schrijver van het spraakmakende boek Het einde van Winkels? En Tie Liebe, voormalig directeur van Williams Properties en ASR Vastgoedontwikkeling en na zijn pensionering werkzaam voor zijn eigen bedrijf Liebe Vastgoed. Ik neem aan dat Duivesteijn en Stroink in de zaal zullen zitten. Misschien kan inkeer hen nog ertoe brengen alsnog af te zien om de huidige plannen van het Retailpark Almere Poort door te zetten. Zo niet, dan voorspel ik een uiterst kannibaliserend effect op het totale retailbestand in Almere en omgeving op de lange termijn. En dat is geen fata morgana.

Advertentie
Comments
3 Responses to “Retailpark Almere Poort. Hoe maak ik mijn eigen stadshart kapot (2)”
  1. jos van de mortel schreef:

    En heb ik nou niet net van Riet de Wit, streekgenote en naamgenote, en wethouder te Heerlen, gehoord dat het zo goed gaat in Almere, net zoals overigens in Heerlen, waar nog voldoende ruimte is om duizenden meters winkeloppervlak toe te voegen en juist niet de leegstand te herontwikkelen en in te vullen? Wij hebben ons maar teruggetrokken uit het zogenaamde “fresh forward” programma, want zelf ben ik van mening dat als er ergens in Nederland geen winkels bijgebouwd moeten worden het wel in Heerlen is.

    • jos van de mortel schreef:

      En Riet moet misschien haar broer Jan, die heeft ervaring met zoiets, inhuren voor een parlementaire enquete naar de winkelstand in Parkstad.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: