Socialistische Partij biedt Cees Hakstege excuses aan

Op 31 maart 2010 berichtte De Volkskrant in een uitgebreid artikel dat Cees Hakstege in 1999 vertrouwelijke documenten, met daarin een bod van ING op Bouwfonds, had laten lekken naar de toenmalige ABN Amro-topman Rijkman Groenink. Hakstege was op dat moment CEO van Bouwfonds en had van de Raad van Commissarissen onder leiding van Hans Wiegel opdracht gekregen om geschikte kandidaten te vinden voor de integrale overname van Bouwfonds.  Zie voor het bewuste artikel ook: ‘http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/985047/2010/03/31/Zo-ging-Bouwfonds-volgens-geheim-plan-naar-ABN-Amro.dhtml

In dit artikel werd onder meer geschreven dat ING bereid was 2,75 miljard gulden voor Bouwfonds op tafel te leggen, een bedrag dat iets hoger lag dan ABN Amro wilde betalen. ABN Amro besloot op basis van deze ‘vertrouwelijke’ informatie wat hoger te gaan zitten en met ING is er vervolgens niet meer over een eventuele overname van Bouwfonds gesproken.

Deze ‘onthulling’ van de Volkskrant was voor Henk van Gerven, Tweede Kamerlid van de SP, een reden om opnieuw tegen Hakstege en de toenmalige Raad van Commissarissen van Bouwfonds in het geweer te komen. Van Gerven was ook in 2000 al een van de meest uitgesproken tegenstanders van de verkoop van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Hij was op dat moment nog wethouder van de SP-gemeente Oss. In zijn ogen mocht Bouwfonds helemaal niet worden verkocht of geprivatiseerd. Ook vond Van Gerven dat ABN Amro de gemeenten te weinig betaalde voor hun aandelen. Ondanks het verzet van Van Gerven en een klein aantal andere gemeenten, ging de verkoop door.

Tien jaar later kreeg het inmiddels tot Tweede Kamerlid opgestegen huisarts en SP-politicus uit Oss toch zijn ‘gelijk’. Tenminste dat dacht hij. Wiegel en Hakstege hadden namelijk – zo concludeerde hij op basis van het hierboven aangehaalde Volkskrant-artikel – in 2000 een vuil spel gespeeld, waardoor de Nederlandse gemeenten te weinig geld voor hun aandelen hadden gevangen. Van Gerven eiste daarom dat de betrokkenen bij deze deal gerechtelijk vervolgd zouden worden voor oplichting. ‘De mensen en de gemeenten zijn bestolen, onder het mom van het neoliberalisme. Het is diefstal van de samenleving.’

De publicatie in de Volkskrant in 2010 kreeg veel aandacht en bevestigde het beeld dat media al veel langer van Hakstege hadden geschilderd vanwege zijn vermeende rol in de Klimop-affaire. Hakstege deugde niet en velen namen daarna zonder enige reserve – en niet gehinderd door achtergrondkennis – aan dat de deal tussen Bouwfonds en ABN Amro een doorgestoken kaart was geweest, met als enige doel een financiële kickback voor Hakstege. Van Vlijmen gaf daar in het proces in de Klimop-zaak nog een extra dimensie aan, door het verhaal in de Volkskrant te bevestigen.

Vorige week kreeg ik een brief in handen, afkomstig van Jan de Wit, Tweede Kamerlid voor de SP en gericht aan de advocaat van Cees Hakstege. De brief, gedateerd op 16 april 2013, is voor akkoord getekend door Henk van Gerven, nog steeds  Tweede Kamerlid voor de SP.

Ik citeer uit deze brief: ‘Los van de inhoudelijke meningsverschillen leert voortschrijdend inzicht dat de door de heer Van Gerven geuite belastende kwalificaties over straf- of civielrechtelijke aansprakelijkheid van de heer Hakstege (inzake de verkoop van Bouwfonds aan ABN Amro; rdw) geen feitelijke grondslag blijken te hebben. Om die reden handhaaft de heer Van Gerven deze kwalificaties niet langer en rectificeert hij deze hierbij, met verontschuldiging van het door hem veroorzaakte ongemak.’

Drie jaar heeft Van Gerven nodig gehad om iets wat iedereen die zich ook maar enigszins in de Bouwfonds-ABN Amro deal heeft verdiept, al wist: namelijk dat er bij de overname van Bouwfonds door ABN Amro geen dubieuze spelletjes zijn gespeeld en dat er van oplichting door Hakstege geen sprake is geweest. Maar het pleit ook voor Van Gerven en voor de SP Tweede Kamer-fractie dat ze het fatsoen hebben gehad hun ongelijk op papier te zetten. Want de beschuldigingen aan het adres van Hakstege in deze zaak staan wel bij velen nog op het netvlies.

Het is niet aan mij om een definitief oordeel te geven of hetgeen Hakstege allemaal is aangewreven in de Klimop-affaire wel of niet op waarheid berust. Daarvoor hebben we een onafhankelijke rechter. Hakstege is wel, met name door het Fd en de Volkskrant van vele weinig fraaie zaken beschuldigd, zoals het ritselen van lintjes, het zich laten omkopen met een boot door Van Vlijmen en oplichterij in verband met de Bouwfonds-ABN Amro-deal. Zijn naam werd synoniem met ‘Smeerkees’ (in het verlengde van zijn bijnaam ‘Mooie Cees’ en later ‘Beauty Cees’). Met name in de publicaties in het Fd – die hebben geleid tot het boek De Vastgoedfraude – is Hakstege afgeschilderd als een crimineel en – samen met Jan van Vlijmen – tot een van de  architecten van de Klimop-fraude.

De rechtbank in Haarlem haalde die in de media jarenlang breed uitgewerkte beschuldigingen vorig jaar vrijwel onderuit en oordeelde dat Hakstege geen lidmaatschap van een criminele organisatie kon worden verweten. Hakstege op zijn beurt gaf toe in een aantal zaken niet bepaald gelukkig te hebben geopereerd, maar heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat hij niet op de hoogte was van de criminele handelingen van Van Vlijmen en consorten en dat, als hem al iets kon worden verweten, dat zijn naïviteit was.

Hakstege is – samen met zijn advocaat – zelf heel goed in staat om zijn naam gezuiverd te krijgen en heeft mij daarvoor niet nodig. Maar een beetje goed onderzoek naar de gang van zaken rond de verkoop van Bouwfonds aan ABN Amro had iedereen al snel kunnen overtuigen dat Hakstege daarbij niets verweten kan worden. Zoals dat ook mogelijk geldt voor verreweg de meeste in de media en door het OM bekrachtigde beschuldigingen aan zijn adres in de Klimop-affaire. Of ook de rechtbank in hoger beroep daar zo over denkt, moeten we afwachten tot na oktober van dit jaar, maar ik ga ervan uit dat de voor hem gunstige uitspraak van het gerechtshof in Haarlem van vorig jaar ook dan niet anders zal uitvallen.

Ik kan hier uitvoerig uiteenzetten hoe de verkoop van Bouwfonds aan ABN Amro in 1999 en 2000 is verlopen en welke rol de in het Volkskrant-artikel genoemde powerpoint-presentatie van ING – met daarin inderdaad een indicatief bedrag – heeft gespeeld, maar dat komt nog wel een keer in een ander verband. Mijn conclusie wil ik u echter niet onthouden. Cees Hakstege heeft in de complexe gang van zaken rond deze verkoop vooral de positie van de werknemers van Bouwfonds – die waren gebaat bij een ongedeelde verkoop van de onderneming, conform de afspraken met de Onderneming Raad – centraal gezet. Een eventuele verkoop van Bouwfonds aan ING dat geen belangstelling had voor Bouwfonds Property Finance en daar al een mogelijke koper voor achter de hand had, zou voor hem persoonlijk zelfs aantrekkelijker geweest zijn. Er is trouwens door ING ook nooit een formeel bod uitgebracht.

In het aprilnummer van Vastgoedmarkt haal ik de onlangs overleden toenmalige directeur van ING Vastgoedfinanciering, Henk Schuijt aan, die over deze zaak  in oktober 2011 tegen mij zei: 

‘Over de overname van Bouwfonds door ABN Amro in 1999/2000 is recent, vanwege de Klimop-affaire, het nodige geschreven. Onder meer heeft hoofdverdachte Jan van Vlijmen gesuggereerd dat ook ING interesse had en dat de toenmalige CEO van Bouwfonds, Cees Hakstege daarin een dubieuze rol heeft gespeeld. Allemaal onzin. We (ING Vastgoedfinanciering; rdw) zijn nooit geïnteresseerd geweest in Bouwfonds. Ik herinner me nog goed dat Aad Jacobs, de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van ING, bij de board van ING Vastgoed binnenkwam met de vraag: Bouwfonds is te koop. Zijn jullie geïnteresseerd? Wij hebben direct nee gezegd. Mijn nee was gebaseerd op de kennis van de portefeuille van Bouwfonds Property Finance. Ik had met Bertus Pijper, die de leiding had van Bouwfonds PF, enige ervaring opgedaan, met name in de Verenigde Staten. Tegen zijn manier van financieren werd door ons toch wel met enige zorg aangekeken. En niet te vergeten tegen een aantal klanten die Bertus had. Bertus zei altijd: laat mij maar in het risicovolle deel zitten. Dus met hoge risico’s, maar ook met hoge rendementen. Als jullie als ING RE Finance het ‘lange’ deel doen, de senior lening, dan doen wij de junior lening, de mezzanine financiering. Bertus ging ook erg ver. In onze ogen véél te ver. Hij ging  joint ventures aan met financieringsklanten. Dat vonden wij bij ING REF een merkwaardig fenomeen. Je bent als het ware toch voor 50 procent jezelf aan het financieren. Dat moest, zeker als het mis gaat, leiden tot een ‘conflict of interest’. Mijn leefregel bij financieren is altijd geweest: Je bent als financier niet in het leven geroepen om andere dan financiële risico’s te nemen.’

Dat de SP in de personen van Jan de Wit en Henk van Gerven nu toch hun excuses hebben aangeboden, vind ik in deze tijd van steeds vaker voorkomende ‘veroordelingen’ via de media en de politiek, zonder dat de rechtbank zich er over heeft gebogen, al heel wat. Dat SP-fatsoen heeft in ieder geval een aantal andere personen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij dezelfde overname van Bouwfonds door ABN Amro – Hans Wiegel, de medeleden van de Raad van Bestuur van Bouwfonds in die dagen (Bart Bleker en Jaco Reijrink), maar ook de belangrijkste pionnen bij ABM Amro (Rijkman Groenink en Hans Ten Cate)  alsook de Raad van Bestuur bij ING  – nooit gehad. Die lieten – waarschijnlijk uit lafheid of om hun eigen twijfelachtige falen in de Klimop-affaire te verdoezelen – de breed in de media uitgemeten verdachtmakingen aan het adres van Hakstege voor wat ze waren.

Ik heb in het verleden – zowel als hoofdredacteur van Vastgoedmarkt als sinds ruim een jaar als blogger – vaker gewezen op het fenomeen ‘trial by media’. Journalisten kun je op zich niet verwijten dat zij zaken aan de orde stellen, verdachte processen en handelingen beschrijven en verder uitzoeken, en zelfs kun je ze niet verwijten dat ze daaruit conclusies trekken. Ook ik doe dat. Maar ik heb wel mijn twijfels over de rol van de politiek en de onafhankelijke rechtspraak daarna, dus na die publicaties. Er lopen nogal wat zaken tegen van corruptie en oplichting verdachte personen, met name in vastgoed gerelateerde zaken, waarvan de hoofdpersonen inmiddels al lang zijn afgeserveerd in de media en door politici, maar wel zonder dat de rechtbank er zich afrondend over heeft gebogen: Ton Hooijmaijers (sinds maart 2010), Jos van Rey en Piet van Pol (sinds afgelopen zomer), Harry Muermans (sinds 2007), en niet te vergeten de Rochdale-affaire met het echtpaar Möllenkamp (sinds begin 2009).  Allemaal mensen tegen wie in de media – ook door mij – ernstige zaken zijn ingebracht, die ook door Justitie als verdachten zijn aangemerkt en die als gevolg daarvan ‘kapot’ zijn gemaakt, maar tegen wie het – soms na jaren van onderzoek – maar niet tot een afsluitende rechtszaak, laat staan een concrete veroordeling is gekomen.

Mij bekruipt het gevoel, dat Justitie en politiek dat ook best vinden. De personen zijn immers al publiekelijk in de media veroordeeld en laten ‘we’ het daar maar bij houden. Ik zou willen dat staatssecretaris Fred Teeven en de VVD zich daar eens wat meer aan gelegen laten liggen dan aan het strafbaar stellen van mensen die weliswaar illegaal in ons land zijn, maar tegen wie verder niets crimineel ten laste kan worden gebracht.

 

Advertentie
Comments
One Response to “Socialistische Partij biedt Cees Hakstege excuses aan”
 1. Rene strijland schreef:

  Ruud,

  Cees is in essentie een kleine krabbelaar die mee wilde doen met de grote jongens en nu huilt omdat justitie hem betrapt heeft omdat ie met zijn vingers in de honingpot zat.
  Kijk naar zijn bijnamen en dan weet je genoeg.
  Als je je boek over Bouwfonds richt op een “eerherstel” voor dat soort meelopers dan vrees ik voor de oplage maar we leven in een vrij land dus ga je gang,

  Rene Strijland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: