Wanneer treedt De Haag daadwerkelijk op in Kerkraadse vastgoedsoap

De gemeente Kerkrade financiert zelf 23,5 miljoen euro om een Centrumplan van de grond te krijgen. De reden is dat de ontwikkelaar Piet van Pol uit Roermond (Van Pol Beheer) er niet in slaagt om bij de banken geld los te krijgen voor de financiering van het commerciële deel van dit project van rond de 120 miljoen euro. Wethouder Dion Schneider (VVD) noemt de gemeentelijke financiering ‘een ongewenste constructie’, maar zegt dat de gemeente Kerkrade geen andere keus heeft. Het lijkt hier echter vooral op verkapte staatssteun.

De lachende derde lijkt vooralsnog bouwer Volker Wessels (in Limburg ook partner van de van fraude verdachte Van Pol), die nu zonder veel risico’s kan doorgaan met de bouw van dit kansloze vastgoedproject. Ik vraag me af wat er nu nog allemaal mis moet gaan, voordat de Provincie (lees Gouverneur Theo Bovens) of Den Haag besluit om in te grijpen en de gemeenteraad, inclusief burgmeester Jos Som onder curatele plaatst. Want de verliezen bij de gemeente in relatie tot dit uitzichtloze vastgoedproject lopen maar op en zullen ook de komende jaren alleen maar verder stijgen.

Al in juli 2012 schreef ik in deze blog over de – toen nog – rafeltjes bij het Centrumplan Kerkrade: https://visieopvastgoed.wordpress.com/2012/07/01/een-burgemeester-als-ontwikkelaar-oftewel-een-sketch-voor-drie-jos-sen-en-een-piet/. Begin vorig jaar voegde ik er nog een aflevering aan toe (https://visieopvastgoed.wordpress.com/2013/01/29/het-net-rond-van-rey-en-van-pol-wordt-steeds-steviger-aangetrokken/). Sindsdien is het met dit Centrumplan van kwaad tot erger gekomen. Burgemeester Som is weliswaar na de gemeenteraadsverkiezingen van eerder dit jaar door de gemeenteraad van de supervisie over dit plan afgehaald (zonder dat hij daaruit politieke consequenties heeft getrokken, zoals hijzelf eerder met stoere taal beweerde), maar sindsdien is er weinig ten positieve veranderd. Dat kan waarschijnlijk ook niet, omdat de gemeenteraad inmiddels al zoveel risico is aangegaan en geld heeft uitgegeven dat het project wel door moet gaan, omdat anders voor vele miljoenen verlies moet worden opgevoerd op de gemeentebegroting. Dat zal overigens in een later stadium alsnog gaan gebeuren, want dit project zal alleen maar duurder worden, waarbij de geldverstrekker (Kerkrade) aan het kortste eind trekt.

Ik ben overigens geen principieel tegenstander van financieringsconstructies waarbij een overheid een rol speelt om een maatschappelijk noodzakelijk project los te trekken. Maar dat moet dan wel vanaf de start duidelijk zijn. En die financiering mag nooit gaan over dat deel dat als commercieel vastgoed kan worden aangemerkt en slechts tot doel heeft om een marktpartij te helpen die er een rommeltje van heeft gemaakt.

Dat Van Pol er niet in slaagt voor de ontwikkeling van dit project geld los te krijgen bij de banken, was al meer dan een jaar bekend. Misschien niet bij de van elke vastgoedkennis gespeende gemeenteraad van Kerkrade, maar toch zeker in de vastgoedmarkt. Iemand die door het OM verdacht wordt van fraude en valsheid in geschrifte, kan het vergeten een banklening te krijgen. Geen enkele bank durft of wil daar meer aan. Daar komt nog bij, dat het Centrumplan Kerkrade al meer dan tien jaar onverkoopbaar en onfinancierbaar is gebleken, ook toen de banken nog in de rij stonden om welk project dan ook te steunen. Als vastgoedfinancier moet je toch een beetje garantie hebben dat op de een of andere manier het geld terugkomt en dat heeft er bij dit project nooit ingezeten. Toch ontkent het College van Kerkrade dat het onvermogen van Van Pol om een financiering te krijgen, aan Van Pol zelf ligt of aan het project. In de ogen van het College komt het alleen maar, omdat de banken geen geld aan vastgoedprojecten willen verschaffen. Het is dus allemaal de schuld van het kapitaal. Hoe naïef kun je zijn.

In juli van dit jaar werd door de gemeente nog naar buiten gebracht dat deze maand september de grond voor het centrumplan aan Van Pol zou worden overgedragen. Onmiddellijk daarna zou dan met de bouwactiviteiten worden begonnen. De gemeente heeft trouwens al voor zeker 15 miljoen euro in de aankoop van panden en het bouwrijp maken van het centrum geïnvesteerd. Inmiddels is ook duidelijk dat het in het geheel niet loopt met het aantrekken van huurders voor het retailgedeelte van het plan als met de belangstelling voor de koop- en huurwoningen. Er moeten door Van Pol Beheer 20 koopwoningen worden verkocht, waarvoor zich nog geen vijf kandidaten hebben gemeld. Een subsidieregeling van de gemeente om retailondernemers van elders uit de stad naar het nieuwe centrumplan te lokken (de maximale subsidie bedraagt 40.000 euro!) heeft niet tot concrete interesse geleid, zo wordt in de gemeente vernomen. Over het verplaatsen van leegstand gesproken!

Openheid hierover staat niet in het programmaboekje van burgermeester Som, het college en de gemeenteraad. Alle gedetailleerde informatie over voorverhuur van het retaildeel en de verhuur en verkoop van de woningen is als ‘geheim’ en ‘vertrouwelijk’ aangemerkt. Leve de democratie in Kerkrade. Toch is er het een en ander uitgelekt over de afspraken met Van Pol Beheer en Volker Wessels. Ik citeer site WijLimburg.

‘Er is een ‘Letter of Intent’ opgesteld tussen de gemeente Kerkrade, Van Pol Beheer en Volker Wessels. De belangrijkste voorwaarden zijn dat Volker Wessels het hele bouwplan van Van Pol Beheer afmaakt, Volker Wessels dient hierbij garant te staan voor tijdige betaling van rente en volledige aflossing van de bouwprojectfinanciering koopwoningen en de hypothecaire lening, de gemeente krijgt het eerste recht van hypotheek op het bouwplan en Van Pol Beheer betaalt een marktconforme financieringsrente. Om te voldoen aan wet-en regelgeving op het gebied van staatssteun en aanbesteding, heeft de gemeente Kerkrade zich laten bijstaan door Advocaten en Notarissenkantoor Pels-Rijcken & Drooglever Fortuijn en professor Bregman.’

Maar wat er gebeurt als Van Pol Beheer omvalt – voor zover dat al niet is gebeurd – of als de koopwoningen niet worden verkocht of als er geen huurders voor de retailruimten worden gevonden, is niet duidelijk. Volker Wessels is dan wel verplicht om het plan af te maken, maar Kerkrade blijft zitten met alle kosten van een mislukt en niet te verhuren of te verkopen project. Inmiddels is ook bekend geworden, dat de gebiedsexploitatie (openbare ruimte) 3,16 miljoen euro duurder gaan uitvallen. Dit bedrag wordt volgens WijLimburg afgedekt uit de subsidie die in februari beschikbaar is gesteld door de Provincie Limburg, maar het hele project heeft Kerkrade toch al zeker 20 miljoen euro gekost. En zelfs het gegeven dat hier wordt samengewerkt met een toch minstens omstreden partij als Van Pol Beheer, lijkt politiek weinig relevant te zijn.

Kerkrade bevindt zich in een vastgoedspagaat waarin de gemeente zich met een weinig competente burgemeester en dito lokale politici zelf heeft ingedraaid. De enige oplossing is te stoppen met al dat nieuwe commercieel vastgoed in het centrum, inclusief de woningen, en zich concentreren op het opvijzelen van het al moeizaam draaiende winkelcentrum de Orlando Passage van Elizen Vastgoed. Wat perkjes groen, een paar gratis parkeerplaatsen en het arme Kerkrade kan weer decennia vooruit. Vervolgens kan men zich gaan bezighouden met de echt wezenlijke zaken in de gemeente die om een aanpak vragen: de enorme vergrijzing, grote werkloosheid en veel drugsgebruik en criminaliteit. En Kerkrade moet vooral alles stoppen met het samenwerken met iemand die waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar te horen krijgt dat hij in Roermond terecht moet staan, samen met vriend Jos van Rey.

Advertentie
Comments
4 Responses to “Wanneer treedt De Haag daadwerkelijk op in Kerkraadse vastgoedsoap”
  1. Pieter schreef:

    Trial by media?
    Maakt u zich hier nu ook schuldig aan?
    Opvallend na de eerdere geuite ongezouten kritiek op dit punt in de richting van de boefjes van het FD

  2. En overigens; waarom financiert Volker Wessels niet zelf als ze toch garant staan voor alle rente en aflossing van de lening, of is de gemeente goedkoper dan de bank? Nee, volgens mij geven ze alleen een afbouwgarantie. Dus als de gemeente betaalt, bouwen ze het ook, maar dat kan iedere aannemer. En hoe zit het dan met meerwerk?

  3. Als Volker Wessels die lening terug gaat betalen en de rente op tijd, lijkt er mij geen probleem, maar ik denk dat Wijlimburg dat fout heeft. Volker Wessels geeft een afbouwgarantie, geen garantie voor terugbetaling van de hypotheek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: