SP-wethouder gaf in Heerlen marktpartij zo maar 3,5 miljoen euro cadeau

In deze blog heb ik vaker geschreven over de manier waarop de gemeente Heerlen is omgesprongen met een voormalig CBS-kantoor in de stad. Naar nu kan worden vastgesteld, heeft de inmiddels teruggetreden wethouder voor de SP in Heerlen, Riet de Wit er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat de bv Carbon 6 ruim 3,5 miljoen euro aan waarde aan dit gebouw heeft kunnen toevoegen (over het boekjaar 2013) dankzij een even domme als twijfelachtige financieringsconstructie. Voor 2014 kan dit ‘geschonken’ bedrag nog verder zijn opgelopen.

Voor degene die het niet meer weten hoe het zit met dat oude CBS-kantoor, een chronologische samenvatting.
– Het voormalige CBS-kantoor (48.000 m2) in Heerlen dateert uit de jaren zeventig en werd ruim tien jaar geleden door de ondernemingsraad als te oud en niet meer adequaat gekwalificeerd. Wel voor andere (semi)overheidsambtenaren als de Belastingdienst en het UWV, maar niet voor de luxe kantoorpaarden van het CBS. Daarop besloot de Rijksgebouwendienst een competitie uit te schrijven voor nieuwbouw van het CBS-kantoor. Hetzelfde gebeurde trouwens ook met dat andere CBS-kantoor in Rijswijk.
– In de strijd om de nieuwbouw mengden zich andere gemeenten in de regio, onder meer Sittard-Geleen en Maastricht, alsook een aantal marktpartijen. Uiteindelijk werd, mede na politieke druk, besloten een nieuw CBS-kantoor neer te zetten op een steenworp afstand van het oude kantoor, alleen veel kleiner.
– Dit nieuwe kantoor (18.800 m2 netto, 22.000 bruto) werd in 2007 ontwikkeld door IPMMC – met een onduidelijke collegiale afspraak met LSI – en op 30 september 2009 officieel geopend door toen nog koningin Beatrix. Het betrof hier een ontwerp van Meyer en Van Schooten Architecten dat in belegging werd genomen door ING Real Estate IM, nu CBRE Global Investors, via het door ING RE overgenomen Kantoren Fonds Nederland (KFN). Een jaar later verkocht CBRE Gobal Investers het nieuwe CBS-kantoor door aan een particuliere belegger (Hinke Fongers Beheer) met een gegarandeerd huurcontract voor 15 jaar en wel voor 44,7 miljoen euro.
– Na de oplevering en opening van het nieuwe CBS-kantoor kwam het oude kantoor dus leeg te staan, zonder dat er concrete plannen waren wat er mee moest gebeuren. De Rijksgebouwendienst schreef een aanbesteding uit voor het beheer die werd gewonnen door Camelot. De bedoeling was dat in het gebouw tijdelijk 30 kunstenaars zouden worden gehuisvest tegen een vergoeding van 195 euro per maand. Zowel de gemeente Heerlen als de Rijksgebouwendienst wilden er een centrum voor creatieve industrie van maken.
– Dit initiatief ging echter de mist in en de gemeente Heerlen schreef onder de verantwoordelijke wethouder Riet de Wit van de SP (Economie, Werkgelegenheid en Onderwijs) een jaar later een soort wedstrijd uit onder de bevolking om met voorstellen voor een invulling van het gebouw te komen. Ook werden marktpartijen uitgenodigd.
– In april 2012 werd een vrij onbekende onderneming, Walas Concepts door De Wit uitgekozen om het leegstaande CBS-kantoor te transformeren tot een innovatief bedrijfscomplex. Welke afwegingen er werden gemaakt, is nooit naar buiten gekomen. Bekend was echter dat ook TCN Charlemagne in nauwe samenwerking met het vastgoedfonds Breevast per brief belangstelling had geuit en zelfs een bod voor, naar verluidt, van 5 miljoen euro had gedaan. Later zou wethouder De Wit, gesteund door burgemeester Paul Depla van de PvdA verklaren, dat deze brief nooit het gemeentehuis heeft bereikt.
– Nadat dit laatste in de media terecht was gekomen, werd TCN/Breevast gevraagd de brief opnieuw te sturen, maar deze is nooit serieus in behandeling genomen.
– Het meest opmerkelijke aan de deal met Walas was echter dat de gemeente Heerlen het oude CBS-kantoor van de Rijksgebouwendienst bleek te hebben overgenomen voor een bedrag van 460.000 euro, wat concreet een afwaardering inhoudt van 50 keer van de WOZ-waarde die er voor het gebouw tot dan toe werd aangehouden. Nog vreemder was dat de gemeente het gebouw direct weer had doorverkocht aan Walas (dat heet in het vastgoed een ABC-tje) voor eenzelfde bedrag, geld dat Walas overigens niet had. En om die reden verleende wethouder De Wit Walas een 100 procent lening, tegen een rente van, naar verluidt, 5 procent.
– De voorwaarde was echter dat Walas Concepts in het gebouw – inmiddels omgedoopt met een knipoog naar de oorspronkelijke naam tot Carbon Six – een mix van alternatieve functies zou verwezenlijken en dus geen commerciële concurrentie zou aangaan met de andere professionele kantooreigenaren in Heerlen, een stad die al een behoorlijke kantorenleegstand telt. Walas en de gemeente maakten dan ook veel sier en publiciteit met functies als stadstuinbouw ‘gekoppeld aan een restaurant waar de gekweekte producten verwerkt worden’. Ik lees in een bericht ook: ‘Daarnaast is er ruimte voor kantoren, creatieve en culturele functies en studentenhuisvesting. Duurzame technische faciliteiten als een verbeterde eigen energievoorziening en een datacentrum moesten innovatieve bedrijven aantrekken.’
– Riet de wit en de gemeente Heerlen zijn wildenthousiast over het concept van Walas, maar de overname leidt tot grote interne spanningen en problemen binnen de conceptonderneming, inclusief rechtszaken. De Wit rekent zich echter rijk, want wat lezen we in de media: ‘Door werkzoekenden, praktijkscholen en overig onderwijs te koppelen aan ondernemerschap is met deze aanpak bij vergelijkbare projecten een uitstroom van meer dan 75 procent bereikt. In het complex in Heerlen werken op termijn zo’n 2.000 mensen. Naar verwachting ontstaan binnen drie tot vijf jaar 700 nieuwe banen voor laagopgeleiden, uitkeringsgerechtigden en mensen uit de sociale werkvoorziening.’
– In mei 2012 vindt de officiële opening van Carbon 6, plaats verricht door de toenmalige demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken. Zij ziet het oude CBS-pand als ‘een mooi voorbeeld van hoe het Rijk omgaat met leegstaande kantoorgebouwen’. Wat concreet betekent als overheid: wij zijn er nu tenminste van af, wat het ook gekost heeft.
– Al snel wordt duidelijk dat het hele concept van ‘stadstuinbouw’ niet van de grond komt. Geen tomaten en sla en ook geen ‘legale’ wiet, zoals burgemeester misschien heeft gedroomd. En dus besluit de bv Carbon 6 het over een andere boeg te gooien en worden kantoorgebruikers tegen zeer concurrerende huurbedragen aangezocht. En met succes. Zo tekent de Belastingdienst voor een aanzienlijk aantal vierkante meters. Naar verluidt is alleen al de huursom van de Belastingdienst meer dan voldoende voor Carbon 6 om de rente op het geleende bedrag van de gemeente Heerlen te betalen en de lening snel af te lossen. Het is onbekend of dit ook gebeurt, want de jaarrekening 2014 is niet beschikbaar.
– De afgelopen week kreeg ik het jaarrekening over 2013 van de Carbon 6 bv onder ogen. Daaruit blijkt dat al eind 2013 de waarde van het oude CBS-kantoor werd getaxeerd op de balans op ruim 4 miljoen euro (4,123 miljoen). Dat is eind 2012 nog slechts 491.840 euro, precies het bedrag waarvoor het gebouw is aangekocht met geleend geld van de gemeente. Het eigen vermogen van Carbon 6 eind 2013 bedraagt door dit financieringsdebacle dankzij De Wit en de gemeenteraad van Heerlen: 3,298 miljoen euro. Dat is nog eens lekker zaken doen op kosten van de belastingbetaler. Aangenomen mag worden dat de cijfers er eind 2014 door het verhuursucces (zie ook de website van Carbon 6) nog veel beter uitzien.
– Het nieuwe CBS-gebouw blijkt trouwens al na enige jaren veel te groot te zijn en ook in dit gebouw wordt nu een hele vleugel aan kantoorruimte voor derde partijen in de markt gezet.

Ik zeg niet dat Riet de Wit corrupt is en dat de gemeenteraad, inclusief burgemeester Paul Depla dit allemaal niet-integer hebben laten passeren. Ze hebben echter allemaal zeer zitten slapen en heel arrogant alle kritiek die op deze gang van zaken is geleverd (onder meer in deze blog) arrogant afgewezen. Depla is inmiddels vertrokken naar Breda (na slechts vier jaar van zijn termijn in Heerlen te hebben uitgediend) en kan niet meer ter verantwoording worden geroepen en De Wit is met pensioen. Van een politieke verantwoording kan dus geen sprake meer zijn. Hetzelfde geldt trouwens over het vastgoedproject Maankwartier, vlak bij de CBS-kantoren, dat eveneens dankzij De Wit en Depla op een financiële ramp voor de gemeente en woningcorporatie Weller zal uitlopen.

De bij het oude CBS-kantoor gekozen constructie van De Wit kost de gemeente Heerlen minimaal 4,5 miljoen euro (aangezien de combinatie TCN/Breevast bereid was 5 miljoen euro voor het gebouw te betalen), terwijl de Rijksgebouwendienst ruim 20 miljoen op het gebouw heeft afgeschreven (dus de belastingbetaler). En het bedrijf als Walas is wel op een zeer fluwelen manier in het zadel geholpen, terwijl de kantorenleegstand in Heerlen (die van professionele kantooreigenaren) is er bepaald niet minder op is geworden, zeker niet in de binnenstad.

Ik heb begrepen dat er rond deze gang van zaken in 2009/2010 tot tweemaal toe een taxatierapport is opgesteld over het oude CBS-kantoor. Deze rapporten zijn nooit in de openbaarheid gekomen, voor zover ik weet. Op zich al een zaak die de DNB en de politiek moet aanpakken: laat taxaties gewoon openbaar zijn, zeker als het om overheidstransacties gaat.Op de vraag hoe het toch mogelijk is dat De Wit en de ambtenaren van Heerlen akkoord hebben kunnen gaan met slechts 476.000 euro voor de verkoop van het gebouw, is het enige antwoord, dat zij ergens in het traject een ‘fout’ hebben gemaakt, Bijvoorbeeld dat ze de grondwaarde minus sloopkosten hebben aangehouden, terwijl het nooit de bedoeling van Walas/Carbon 6 is geweest om te gaan slopen.

Stomme en ook niet helemaal heldere beslissingen en praktijken hebben soms grote gevolgen, zeker in de politiek. Praat daar eens over met Mark Verheijen, of met Ivo Opstelten en Fred Teeven. Maar de meeste politici komen er gewoon mee weg. Depla is vertrokken, Riet de Wit is met pensioen en de SP blijft alleen maar groeien in Heerlen. En in Roermond blijven 3000 burgers achter Jos van Rey staan, die waarschijnlijk ook nog in de Provinciale Staten van Limburg opnieuw zijn opwachting mag maken, ondanks een serieuze verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en politieke manipulatie. Ik begrijp allang niets meer van politiek. Begrijpt u het nog? 50 Procent van de keizers in ieder geval niet, want die gaan niet meer naar het stemlokaal.

Advertentie
Comments
3 Responses to “SP-wethouder gaf in Heerlen marktpartij zo maar 3,5 miljoen euro cadeau”
 1. Remi schreef:

  Van Zutphen is van het zelfde laken en pak. Lees maar eens http://www.wmoheerlen.nl
  WMO staat in Heerlen voor wij moeten onderdrukken. Ik kan aantonen dat hij niet kan rekenen. Maar lees maar eens de site, dan weet je wat belangenverstrengeling is.

 2. Jos schreef:

  En trouwens, Depla heeft aangifte gedaan tegen raadslid Roel Leers, omdat ie van een transactie tussen een overheid (WOZL, ook onder bevoegdheid van mevrouw Riet de Wit) en Carbon6 de huurprijs bekend gemaakt had, en ze die in een geheim stuk (dat Leers overigens niet eens had gezien maar hij kreeg die huurprijs gewoon te horen uit de markt) hadden opgenomen, en het OM gaat ook hier weer een zaak van maken, dus hoezo taxatierapporten openbaar maken? Als je alles geheim verklaart wat gevoelig ligt kun je vrolijk doormodderen, en krijgen klokkenluiders met het OM te maken. Het omgekeerde wat in de dossiers Verheijen, Opstelten en Teeven gebeurt. Die declaraties en bonnetjes hadden gewoon geheim verklaard moeten zijn (lekker transparant voor de burger), dan hadden ze niet op hoeven te stappen!

 3. Jos schreef:

  En als klap op de vuurpijl worden alle subsidies gekort, maar moet er nog wel 7 miljoen subsidie worden opgehaald bij de provincie voor het voor leegstand te bouwen Maankwartier, waar straks de mensen die er wonen (alleen huurders, want kopers zijn er niet) hun bestek op de borden horen trillen als er weer eens zo’n ongeveerde zware goederentrein over het spoor dendert.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: