Neprom maakt zich belachelijk met berisping Ballast Nedam

Eind augustus 2010 – dus exact vijf jaar geleden – stuurde Ballast Nedam een opmerkelijk persbericht de wereld in waarin werd medegedeeld dat ‘Ruud Jacobs om persoonlijke redenen besloten had met onmiddellijke ingang terug te treden als lid van de raad van bestuur’. Vooral die omschrijving ‘persoonlijke redenen’ was integrerend, omdat er namelijk niets mee wordt gezegd. Ook in de toelichting niet: ‘Hij (Jacobs) heeft een belangrijke rol gespeeld in de professionalisering en positionering van de divisie Bouw en Ontwikkeling. De raad van commissarissen heeft begrip en waardering voor de door de heer Jacobs gemaakte keuze’.

Natuurlijk heb ik als hoofdredacteur van Vastgoedmarkt toen aan Ballast Nedam en Jacobs persoonlijk gevraagd wat de echte reden was voor zijn opmerkelijk vertrek. Er speelde op dat moment heel wat bij Ballast Nedam (net zoals nu) en in het geruchtencircuit ging al snel het verhaal dat Jacobs aan de kant was geschoven vanwege een integriteitschending. Jacobs zelf ontkende dat echter ten stelligste en legde omstandig uit dat hij na jaren van zeer hard werken meer tijd voor zichzelf en zijn gezin wilde hebben en ook naar een nieuwe uitdaging zocht. Ik geloof niet dat er ook maar een persoon in het vastgoed te vinden was, die dat geloofde, maar ja, transparantie en duidelijkheid is niet bepaald een topkenmerk van de branche.

Toch was deze verder toch wat onduidelijke zaak voor de branchevereniging van projectontwikkelaars in Nederland, de Neprom geen aanleiding om direct bij Ballast Nedam aan de bel te trekken. Deze onderneming is immers lid van de Neprom en had juist (in 2008 als ik het goed heb) een nieuwe Gedragscode gepubliceerd waarin wordt aangeven hoe de leden zich moeten gedragen bij thema’s als integriteit en transparantie. Vreemd ook dat er op de burelen van de Neprom geen belletje ging rinkelen, omdat de leden van de Neprom – inclusief het bestuur en de leden van de Gedragscommissie – daarna Jacobs nog menig keer zijn tegengekomen, met hem hebben geborreld en gegeten en er dus genoeg mogelijkheden waren om hem persoonlijk aan de tand te voelen.

Ruim een week na het persbericht over het opstappen van Jacobs, werd bekend dat de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers officieel door Justitie werd verdacht van omkoping en ambtelijke corruptie. In de berichtgeving daarover werd ook melding gemaakt van ‘doorzoekingen van een aantal bouwbedrijven’. Toch werd op dat moment nergens nadrukkelijk het verband gelegd tussen het vertrek van Jacobs en de mogelijke corruptiezaak tegen Hooijmaijers. Ook niet door de Neprom, blijkbaar.

Daarvoor moesten we wachten tot eind oktober 2013. Ik citeer uit de Nieuwsbrief van Vastgoedmarkt: ‘Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de zaak-Hooijmaijers een schikking getroffen met bouwconcern Ballast Nedam en oud-financieel-topman Ruud Jacobs. Het OM maakte in de strafzaak tegen oud-makelaar Arnold van de Kamp bekend dat zowel met het bedrijf als de voormalig topman een schikking is getroffen ‘die is meegenomen in een andere fraudezaak’. Over de hoogte van het bedrag werden geen mededelingen gedaan. Het is volgens justitie de enige zaak die is afgedaan. In andere gevallen moet het OM nog beslissen of omkopende partijen worden vervolgd.’

Opnieuw echter geen reactie van de Neprom of van Jacobs zelf. Ik schreef daarover een blog in November 2013: https://visieopvastgoed.wordpress.com/2013/11/08/al-die-gedragscodes-van-marktpartijen-en-belangenorganisaties-stellen-niets-voor/

Naar nu blijkt stuurde de Neprom wel al op 25 oktober 2012 een brief aan Ballast Nedam ‘over een mogelijk incident dat zich bij Ballast Nedam heeft voorgedaan’. Ik citeer de Neprom zelf: ‘In aansluiting daarop heeft de Neprom aan Ballast Nedam verzocht nadere informatie te verstrekken, hetgeen zowel schriftelijk is gebeurd als in een gesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Chief Risk en Compliance Officer. De Commissie Gedragscode concludeerde op basis daarvan in 2013 dat er binnen Ballast Nedam in strijd met de Neprom-gedragscode was gehandeld en dat Ballast Nedam tekort was geschoten door deze schending van de Neprom-Gedragscode niet uit eigener beweging te melden bij de Neprom. Tevens oordeelde de Commissie dat Ballast Nedam tekort was geschoten door niet eigener beweging een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het incident, zoals de Neprom- Gedragscode voorschrijft. De Commissie verzocht daarop Ballast Nedam om alsnog opdracht tot een dergelijke onderzoek te verstrekken.’

Uiteindelijk is dit ‘eigen onderzoek’ van Ballast Nedam er met veel hangen en wurgen toch gekomen: ‘De Neprom ontving in april 2015 het eindrapport. De commissie stelt vast dat het eindrapport voldeed aan de vooraf gestelde eisen. In het onafhankelijk onderzoek is vastgesteld dat in 2007 door een directielid van Ballast Nedam (dat is dus Ruud Jacobs, maar zijn naam wordt niet genoemd! rdw) een betaling is verricht van 3500 euro (ex BTW) aan een Amsterdamse makelaar, met een kennelijke bedoeling dit bedrag te bestemmen aan de voormalig gedeputeerde, op basis van een valse factuur van de makelaar. Duidelijk was dat de omschrijving op de factuur van de verrichte werkzaamheden onjuist was. Volgens het voormalig directielid betreft het een sponsoring van de VVD verkiezingskas op verzoek van de voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Volgens de voormalig gedeputeerde betrof het een betaling voor een advies. Er is volgens het onderzoek geen relatie aangetoond met gunsten van de voormalig gedeputeerde jegens Ballast Nedam.’

De Commissie Gedragscode van de Neprom komt op basis van dit min of meer afgedwongen onderzoek van Ballast Nedam zelf (vijf jaar na het opstappen van Jacobs en maanden nadat Hooijmaijers in deze zaak ook in hoger beroep is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar) tot de conclusie dat ‘een dergelijke betaling – nog los van de strafrechtelijke aspecten daarvan – een zeer ernstige overtreding van de Neprom Gedragscode is. Te meer daar de betrokken persoon op directieniveau functioneerde. De Commissie Gedragscode adviseert aan het Neprom-bestuur Ballast Nedam voor deze ernstige overtreding te berispen en deze berisping en het achterliggende advies van de Commissie Gedragscode te publiceren.’

Daar zullen de raad van bestuur en de commissarissen van Ballest Nedam niet echt van schrikken, denk ik zo. Die hebben hele andere zorgen om te voorkomen dat Ballast Nedam omvalt. Ik ben nog eens in het archief gedoken en kom tot de conclusie dat de Gedragscode van de Neprom sinds 2008 drie keer tot een uitspraak heeft geleid, inclusief deze over Ballast Nedam en Ruud Jacobs. De eerste was in 2010, toen Hans van Veggel werd veroordeeld vanwege een integriteitschending nadat in de kwestie Rochdale-Hubert Möllenkamp was komen vast te staan dat er door Multi een valse factuur was uitbetaald. Deze zaak heeft overigens nog steeds niet tot een concrete veroordeling van Möllenkamp en diens vrouw geleid en steeds meer ingewijden vragen zich af of deze hele affaire niet om politieke redenen uiteindelijk in de doofpot zal verdwijnen. De Neprom ging overigens niet verder dan de valse factuur ‘daadwerkelijk een zeer ernstige schending van de Neprom-gedragsregels’ te noemen. Van Veggel heeft overigens zelf de valse rekening met het OM geschikt.

De andere integriteitaffaire dateert uit 2012, toen de Gedragscode-commissie van de Neprom zich boog over de Klimop-affaire en de rol van lid MAB. Ook die uitspraak deed menigeen de wenkbrauwen fronsen, want hoewel de commissie constateerde dat er in de Klimop-affaire zeer zware integriteitschendingen hadden plaatsgevonden, werd niet tot schorsing of berisping overgegaan ‘omdat MAB een totaal ander bedrijf was geworden’. Alsof dat niet ook geldt voor het huidige Ballast Nedam.

De berisping in de zaak Ballast Nedam is in alle opzichten mosterd na de maaltijd en eigenlijk een lachertje. Of betere een doekje tegen het integriteitbloeden, terwijl de wond allang weer genezen is. Alle feiten waren al lang bekend en jarenlang heeft de Neprom zich achter formele standpunten verscholen om niet ad hoc of preluderend op te treden over een duidelijke integriteitschending. Daar komt nog bij dat het hier om een luttel bedrag van 3500 euro (ex BTW) gaat en dan vind ik dat Jacobs en Ballast Nedam met dit oprakelen van een affaire – wat dat doet de Neprom met het recente persbericht – wel erg zwaar worden gestraft.

In een van mijn vorige blogs heb ik in dit verband trouwens gewezen op de kwestie Luigi Prins en MAB over Sugar City (ook een zaak in het dossier Hooijmaijers) en op de kwestie Piet van Pol en diens nauwe banden met VolkerWessels. Zowel MAB als Volker Wessels zijn lid van de Neprom. In beide zaken hebben we nog helemaal niets gehoord van de Neprom.

Ik vraag me dus af wie nu eigenlijk gediend is met dit persbericht van de Neprom over de berisping van Ballast Nedam. Een brancheorganisatie die zich sterk maakt voor integriteit van en transparantie door zijn leden moet veel actiever – beter nog pro-actiever – reageren om wat er in de markt gebeurt en op wat er in de media wordt bericht. En niet vijf jaar wachten om met een gratuite berisping te komen. Voor een sneller en duidelijker beleid is zeker alle reden, omdat uit de markt steeds opnieuw signalen komen dat er feitelijk in de houding en attitude van ontwikkelaars, beleggers, gemeenten, financiers en adviseurs nog weinig is veranderd. Mijn conclusie van twee jaar geleden staat nog steeds overeind: al die gedragscodes van marktpartijen en belangenorganisaties stellen maar weinig voor en zijn vooral bestemd voor de bühne.

Comments
One Response to “Neprom maakt zich belachelijk met berisping Ballast Nedam”
  1. Du Bois schreef:

    Die waren zeker niet op de hoogte van de 750 K betalingen aan Cees van Schaik en Jo Timmermans van Kristal. Hiermee kocht Ruud Jacobs (Der Rudi) vele projecten van Kristal. Hij was hierin een beetje dom, hij had geen notie van het rendement, en bracht Ballast Nedam zo aan de rand van de afgrond.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: