Verdenkingen tegen Rudy Stroink maken van hem een tragische held in een Koningsdrama

screen-shot-2015-05-18-at-19-06-03

Rudy Stroink en Saskia van Bohemen. Bron: Dutch Spring

Als je naar het LinkedIn-profiel van Rudy Stroink gaat, vind je onder de kop ‘Summary’ de volgende tekst: ‘Partner at Dutch Spring, advisor various companies and also: architect, townplanner, carpenter, software developer, project manager, pilot, writer, presenter, moderator, real estate developer, entrepreneur, investor, branding specialist, movie maker, artist and mayor.  Specialties: Creativity, inspiration, negotiation and tough when required.’

Bescheidenheid is nooit de sterkste kant van Stroink geweest. Sinds vandaag kan hij een nieuwe kwalificatie aan dit indrukwekkende rijtje van eigenkennis toevoegen: verdachte – samen met zijn vrouw sinds deze zomer, Saskia van Bohemen – van omkoping, witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het was beslist een schok, toen ik vanochtend het FD opensloeg en werd geconfronteerd met de kop ‘Vastgoedgoeroe Stroink vervolgd voor omkopen van Google-directeur’. Afgelopen dagen ontving ik nog een bericht van hem, als directeur en aandeelhouder van de prestigieuze meubelfabriek Pastoe, om een langs te komen voor speciale eindejaars-uitverkopen. In mei van dit jaar deelde ik in Maastricht met plezier met hem een forumdiscussie over de toekomst van de stad en lessen geleerd uit het verleden. Ik ben meerdere keren hard geweest in mijn oordeel over zijn managementkwaliteiten bij zijn inmiddels failliete onderneming TCN, maar heb hem ook altijd beschouwd als iemand die integer en fatsoenlijk was als het ging om vastgoed.

De beschuldigingen tegen Stroink en zijn vrouw – die lange tijd ook in het topmanagement van TCN heeft gezeten – zijn niet mals. Je wordt niet zomaar beschuldigd van omkoping van een Amerikaanse Google-vestigingsdirecteur om een langjarig huurcontract veilig te stellen. En daar gaat het hier om, blijkens een uitgebreide en gedetailleerde publicatie in het Fd.

Het vastgoedobject is een datacentrum in de Eemshaven bij Groningen van 18.000 m2 , dat TCN-dochter SIG Real Estate in 2005 ontwikkelde en een jaar later aan Google verhuurde. De verdachte betalingen aan Google-directeur Simon Tusha voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro zouden tussen juli 2008 en maart 2010 hebben plaatsgevonden en betroffen een huurcontractverlenging door Google.

Ik citeer een klein stukje uit het Fd: ‘Tusha heeft eerder dit jaar, onopgemerkt door Nederlandse media, ook al voor een Amerikaanse rechtbank gestaan voor het ontduiken van inkomstenbelasting over de steekpenningen die hij van TCN zou ontvangen. In dat strafproces heeft hij in ieder geval schuld bekend aan de belastingfraude. Volgens Amerikaanse media heeft Tusha bovendien bekend dat het om kijkbacks gaat.

In de procesdocumenten die de Amerikaanse justitie openbaar heeft gemaakt, staat in detail wanneer Tusha van TCN de vermoede steekpenningen ontving. Het gaat om een tiental betalingen, die door TCN via tussenpersonen en vermoedelijke nepbedrijven op de Britse Maagdeneilanden en het Caribische eiland Dominica zijn verricht en die uiteindelijk bij Tusha terechtkwamen.’

Opmerkelijk is, dat Stroink blijkbaar – als het klopt dat hij niet-te-verantwoorden betalingen heeft gedaan – dat heeft kunnen doen buiten de wetenschap van de rest van zijn management, maar wel met behulp van zijn toenmalige vriendin – nu vrouw- die de leiding had van de datacentra-portefeuille van TCN. In de gewraakte periode was Wito Kuyvenhoven CFO van TCN en deze is niet als verdachte aangemerkt. Bekend was dat het in de periode 2007-2010 al niet meer goed ging met TCN. Eerst gingen pogingen van Stroink om zijn 80 procent aan aandelen in het bedrijf eind 2007 aan de Britse investeringsbedrijf 3i over te doen niet door, omdat de Britten in de due diligence op teveel onduidelijkheden waren gestuit en het vermoeden hadden dat de TCN-portefeuille excessief aan boekwaarde was opgekrikt. En vervolgens slaagde het bedrijf er in 2009 slechts ternauwernood in twee faillissementen af te wentelen.

Aardig is om in dit verband de documentaire over Stroink op de VPRO nog eens na te kijken (‘De strijd van Rudy Stroink’), die in februari 2009 werd uitgezonden. Ik citeer de info die de VPRO zelf verspreidde over deze met alle steun en medewerking van Stroink gemaakte documentaire: ‘Rudy Stroink (1955) is oprichter en grootaandeelhouder van TCN, een grote innovatieve en maatschappelijk betrokken projectontwikkelaar, ondermeer bekend als de eigenaar van het Mediapark in Hilversum.In de traditionele, hiërarchische en zeer gesloten vastgoedwereld neemt TCN een bijzonder plek in. Stroink beschouwt TCN als een familie en in de statuten van het bedrijf staat dat iedereen in die familie recht heeft op geluk en ontwikkeling. Hij gelooft heilig in de kracht van het collectief. Die vrije bedrijfsvoering en de platte structuur leverde tot een jaar geleden een onstuimige groei op. Met grote winsten.

En toen begon de kredietcrisis. Vanaf dat moment (april 2008) loopt de camera met Stroink mee en zien we hoe alles waar hij in gelooft zwaar op de proef wordt gesteld. Zijn familie, zijn idealen, en zijn vertrouwen. Als in een waar koningsdrama zien we hoe het collectief kraakt en piept en vertrouwt de Koning ons zijn macht en onmacht in persoonlijke videoboodschappen toe. Het levert een bijzondere en zeer open kijk op in de harde vastgoed- en financiële wereld tijdens gedurende het afgelopen jaar.’

Het zou zo maar kunnen, dat Stroink en Van Bohemen de betalingen aan Tusha hebben gedaan buiten medeweten van de andere TCN-leidinggevenden om, omdat hij wist dat hij de huurinkomsten van Google broodnodig had om zijn bedrijf – waarvan hij grootaandeelhouder was – te redden. Immers, het datacentrum aan de Eemshaven was – zoals iemand binnen het ‘oude’ TCN dat vandaag tegen mij noemde – ‘een cash cow’ en als Google als huurder was opgestapt, had dat de kredietwaardigheid van TCN al veel eerder onderuit gehaald. ABN Amro was op dat de financier van het betreffende gebouw (met een investeringswaarde van rond de 60 miljoen euro) en had het vastgoed in een ABN Amro-lease zitten. Het eventueel wegvallen van Google als huurder, had TCN nooit kunnen opvangen en had direct tot faillissement geleid. Niet alleen voor TCN, maar vooral ook voor het private belang van Stroink en zijn vriendin.

Wat ook de uitkomst van de zaak tegen Stroink en Van Bohemen zal zijn, de schade voor het duo is enorm. Stroink is altijd een uitgesproken verdediger van integriteit en governance geweest en heeft zich juist in de jaren dat de beschuldigingen tegen hem spelen, in duidelijke taal uitgesproken over mistoestanden in het vastgoed, zoals de Klimop-affaire. Ik stel me zo voor dat de veroordeelden in de Klimop-affaire vandaag in hun gevangeniscel met genoegen en leedvermaak het Fd hebben opengeslagen met de beschuldigingen tegen deze ‘moraalridder en inquisiteur’, die altijd het ‘braafste jongetje uit de klas wilde uithangen’.

Stroink en Van Bohemen zijn natuurlijk nog niet veroordeeld. Het gaat ‘slechts’ om een verdenking. Maar uit de Fd-publicatie kan niet anders worden geconcludeerd dat ‘waar rook is, ook vuur is’. Zijn reactie op de publicatie in het Fd was in ieder geval niet erg sterk. ‘Ik zoek het komende weken uit. Als ik meer weet, meld ik me.’ Stroink moet ongetwijfeld al enige weken weten dat dit eraan zat te komen. Hij had beter glashard kunnen ontkennen of zich kunnen verontschuldigen met ‘no comment’.

Sinds het definitieve faillissement van TCN in 2012 is Rudy Stroink vooral actief geweest met zijn eigen onderneming Dutch Spring, samen met zijn vrouw Saskia. Hij treedt regelmatig op in discussies en wordt ook regelmatig gevraagd door gemeenten als adviseur, met name op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed. Hij heeft zijn ambitie om ooit burgemeester of minister te worden nooit onder stoelen of banken gestoken. Tot vorig jaar zat hij in de board van de Nederlandse afdeling van het Urban Land Institute en hij maakte ook deel uit van het bestuur van de Neprom, de Vereniging van Nederlandse vastgoedontwikkelaars. Op dit moment bekleedt hij verder het directeurschap van de meubelfabrikant Pastoe, waarin hij ook aandelen heeft. Juist voor de verhuizing van dit bedrijf van een monumentale pand in Utrecht naar een bescheidener pand in Nieuwegein heeft hij dit jaar nog een aantrekkelijke verhuispremie van de gemeente ontvangen.

Ik kan me voorstellen dat de berichtgeving vandaag in het Fd in het grote netwerk van het echtpaar Stroink-Van Bohemen de nodige opschudding heeft veroorzaakt, vooral omdat de overige media er ook flink mee aan de haal zijn gegaan. Als Stroink en Van Bohemen de beschuldigingen kunnen weerleggen, is dat vanzelf sprekend een goede zaak, maar hun reputatie is daarmee nog niet hersteld. Hoge bomen vangen veel wind, zelfs als ze er weinig aan kunnen doen dat ze zo hoog zijn of dat het zo hard waait. Ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta en in die zin is er nu echt sprake van een Koningsdrama.

Voor de vastgoedsector is deze nieuwe affaire de zoveelste kaakslag. Leek het er even op – na de Klimop-affaire en de naweeën van het SNS Property Finance-schandaal – dat de sector in rustiger vaarwater was gekomen, nu staat zij weer volop in de schijnwerpers van het negatieve nieuws. Want op dit moment vindt ook het proces tegen Ger Visser van Eurocommerce plaats en dat laat zien dat crimineel gedrag en puur op eigen gewin gerichte vastgoedmanipulaties niet beperkt zijn gebleven tot medewerkers bij het Philips Pensioenfonds en het voormalige Bouwfonds Vastgoedontwikkeling.

In die zin is het goed dat de Neprom vandaag direct heeft gereageerd bij monde van voorzitter Bart van Breukelen: ‘Het is te vroeg om een oordeel over deze zaak uit te spreken, aangezien op dit moment slechts sprake is van verdenkingen. Echter de ernst en gedetailleerdheid van de informatie in het FD veroorzaakt een schok in de vastgoedwereld en in het bijzonder binnen de Neprom gelederen, mede gezien zijn voormalig lidmaatschap van het Neprom-bestuur.’ ‘Rudy Stroink, bekend om zijn eigenzinnige visie, oogstte bij vriend en vijand waardering voor zijn openheid en zijn persoonlijke gedrevenheid. Mochten de feiten waar blijken te zijn, dan veroordelen wij die zeer scherp. Dergelijk gedrag zou absoluut onaanvaardbaar zijn en heeft een negatieve uitstraling op de gehele sector. Neprom laat zich hierdoor niet ontmoedigen en blijft zich met kracht inzetten voor een integere vastgoedsector’.

Het Koningsdrama met als tragische held Rudy Stroink als hoofdpersoon is er niet minder om.

Advertentie
Comments
4 Responses to “Verdenkingen tegen Rudy Stroink maken van hem een tragische held in een Koningsdrama”
 1. Rene Strijland schreef:

  Rudy needs a lawyer dat is duidelijk, wellicht kan de ex-OvJ in de Klimop zaak Mr Robert Broekhuizen goede diensten bewijzen.
  Toch is een beetje met twee maten meten van scribent Ruud: Zadelhoff liet het OM lopen ondanks dat-ie Cees H. een kick back gaf bij de verkoop van het Heineken terrein aan de Ferd Bolstraat: Cees H. mocht privé meedelen in de doorverkoop winst van Zadelhoff terwijl hij lid RvB van de verkopende partij was: Bouwfonds( zie VK 31-10-2010)

  Is Haarlemmer Olie niet de goede Nederlandse termijn voor kick back?

  Ik durf de stelling wel aan dat in ieder geval de ondernemers in de vastgoed wereld altijd wel ergens een kick back (vaak overigens hebben moeten) betalen.

  Van de werknemers bij de institutionelen ligt dat anders, daar heb je gelukkig echt wel veel witte raven tussen de onvermijdelijke zakkenvullers op kosten van de baas.

  Laten we wel wezen: niets is zo misselijkmakend als een werknemer die je een voordeeltje af wil troffelen ten koste van zijn baas/opdrachtgever zonder zelf ooit ondernemers risico te lopen.

  In die zin is het uitstekend dat ze die Google-lokatie adviseur te pakken hebben.

  Ik sluit niet uit dat-ie zelf bij Rudy om dat voordeeltje heeft gevraagd, en Rudy deed dat om de deal en daarmee TCN in leven te houden.

  Ook goed betaalde werknemer Cees H. was het zelf die zijn voordeeltje arrangeerde, dan vraagt Zadelhoff domweg: mag je dat wel van Bouwfonds?

 2. jan van Amsterdam schreef:

  Goed verhaal, en inderdaad zullen vele mensen zich nog herinneren hoe Rudy iedereen in Klimop zaak de maat heeft genomen, terwijl hij nu zelf midden 2008 is gaan omkopen, middels oprichting allerlei bv’s in belastingparadijzen……..In Amsterdam wordt op Gemeentehuis nagekeken welke adviezen er door Rudy zijn gegeven de laatste jaren maar nog interessanter wordt de reactie in de komende weken van onze grote nestor Cor van Zadelhoff. Cor van Z, jouw goed bekend Ruud, heeft nog een zaak mbt taxaties van Hummel, waarbij DTZ betrokken is , welke Cor aan het wegwerken is bij Openbaar Ministerie, maar ook is Cor betrokken bij enkele zaken van Rudy die nader onderzocht gaan worden. Kortom, het worden voor de oplettende journalist en de mensen in vastgoed, wederom spannende maanden.

 3. Lars Kolfschoten schreef:

  Goede tekst Ruud!
  Maar volgens mij is de uitdrukking: “waar rook is, is vuur”. Ik weet niet of waar water is, ook altijd vuur is…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: