Hummel wil boek De Val van SNS Reaal uit de winkel

 

Ik ben benieuwd of het Fd vanochtend ook het bericht in de gedrukte krant heeft gezet, dat journalist Vasco van der Boon en uitgeverij Nieuw Amsterdam door de advocaat van vastgoedinvesteerder Klaas Hummel zijn gesommeerd om het boek De Val van SNS Reaal voor woensdag aanstaande ( 15 januari) uit de handel te nemen. Zelf zit ik nog in Zuid Afrika, dus ik kan het hier niet controleren. Op de internetsite van het Fd staat in ieder geval (nog) niets. Wel is het bericht opgenomen in de Nieuwsbrief van Vastgoedmarkt van vanochtend.

In een gedetailleerde sommatie schrijft advocaat Tjeerd Overdijk dat in het boek een volstrekt verkeerde gang van zaken wordt gegeven over de door Bouwfonds Property Finance aan het begin van deze eeuw gefinancierde vastgoedportefeuille van Museum Vastgoed, de zaak-Buizerd, de aan- en verkoop van het World Fashion Centre in Amsterdam en een paar andere transacties waar het vastgoedvehikel van Hummel en wijlen Willem Endstra bij was betrokken. 

‘Mijn cliënten zijn van mening dat de inhoud van het boek op belangrijke onderdelen onjuist en diffamerend is, onder andere doordat zij in het boek ten onrechte worden gecriminaliseerd en belasterd’, schrijft Overdijk onder meer.

Eerder al noemde een andere hoofdrolspeler in de zaak van het World Fashion Centre, Erik de Vlieger, in zijn blog de vijf journalisten van het FD, die het boek De Val van SNS Reaal hebben geschreven, koekenbakkers: Hoe kan ik dit boek serieus nemen? (http://biz.thepostonline.nl/column/koekenbakkers).

Zelf heb ik in mijn blog van vorige week ( https://visieopvastgoed.wordpress.com/2014/01/05/de-val-van-sns…ls-inquisiteur ‎) journalist Van der Boon een inquisiteur genoemd, die op een journalistiek onwaardig wijze zowel op de stoel van aanklager als rechter is gaan zitten en daarbij soms zaken opzettelijk verdraait of bewust verkeerd en onvolledig opschrijft. Verbaasd ben ik dan ook niet over de reacties van De Vlieger en Hummel en ik neem aan dat ook een andere hoofdrolspeler in met name het eerste deel van dit boek over SNS Reaal, Cees Hakstege alle reden heeft om met stappen tegen het boek te komen.

Het is journalistieke kringen niet de gewoonte om zelf in de krant te berichten over zaken die tegen de daarin gepubliceerde artikelen worden ingebracht. Veel krantenredacties/hoofdredacteuren verschuilen zich liever achter de rubriek ‘ingezonden brieven’ of laten het aankomen op een zaak bij de Raad voor de Journalistiek, inmiddels verworden tot een tandeloze mediatijger. Het zou me dan ook verbazen als het Fd vanochtend over de zaak die Hummel tegen Van der Boon en Nieuw Amsterdam is gestart, ook maar iets schrijft. Terwijl het Fd al zaterdag van de brief en documentatie van de advocaat van Hummel op de hoogte was. Ook is er de afgelopen week uitvoerig overleg geweest tussen de advocaat van Hummel en Van der Boon, die zich blijkbaar in zijn verweer tegen de harde argumenten en bewijsstukken van Hummel ‘ontwijkend’ is blijven opstellen.

Ik ben verder erg benieuwd wat uitgeverij Nieuw Amsterdam en met name het Fd (het boek is immers geschreven door maar liefst vijf Fd-journalisten) zal doen. Toegeven aan de eis van Hummel lijkt me publicitair een onwaarschijnlijke stap, omdat dat een enorme slag zou betekenen voor de journalistieke reputatie van de krant en de uitgever. Dat betekent dat Hummel dan een volgende stap neemt, namelijk een kort geding. Ik ken de dossiers vrij goed en hoewel ik geen jurist ben, zou het me niet verbazen als Hummel in zo’n kort geding aan het langste eind zal trekken. Zijn en de door De Vlieger aangedragen argumenten en bewijzen zijn namelijk moeilijk te weerleggen en geven aan dat de insteek die met name Van der Boon in het eerst deel van het boek heeft gekozen, inderdaad criminaliserend zijn. Als dan ook nog Cees Hakstege zich hierbij aansluit, met identieke argumenten en bewijzen, kan ik me moeilijk voorstellen dat het boek De Val van SNS Reaal nog lang in de boekhandel te koop is.

Dit kan dus ook in een ander opzicht een fraaie journalistieke zaak worden, met als insteek de vraag tot welke hoogte journalisten zich kunnen blijven verschuilen achter de inmiddels vaak gratuite slogans als de ‘vrijheid van meningsuiting’ en ‘journalistieke onschendbaarheid’.  Er zou de komende weken zo maar eens – zeker in journalistieke, politieke en juridische  kringen – een flinke storm kunnen gaan uitbreken waarbij harde wind rond de Tafelberg in Kaapstad waar ik nu verblijf, schril afsteekt.

Advertentie
Comments
11 Responses to “Hummel wil boek De Val van SNS Reaal uit de winkel”
 1. Pieter schreef:

  Ruud,

  Prima dat je je verdedigt als het gaat over Cor en Vastgoedmarkt van Rolf Janssen.

  Maar tegelijk opnieuw het opnemen voor, wat Rolf noemt de zelfbenoemd icoon, Cor valt me een beetje van je tegen.

  Niet recht praten wat krom is S.V.P.

  Ja het klopt dat wat Piet de Jong op 13 januari jl. schrijft, dat Cor heeft vastgezeten en goed is weggekomen met een schikking, waarvan ik sinds deze dagen begrijp dat daar aan zelfs de Minister van Justitie te pas dient en dus heeft moeten komen (KPMG).

  Ook de terbeschikkingstelling van appartementen is een Cor truck alom.

  Recent is in Rotterdam nog een voormalig havendirecteur mede voor het gebruik van een appartement in Antwerpen veroordeeld;ok de facilitator ontkwam daarbij niet aan zijn straf.
  Zo normaal is dat dus allemaal niet.

  Bekend is dat jaren terug de Directeur Generaal van de Rijksgebouwendienst in Londen, gratis en voor niets, verbleef in een appartement van diezelfde Cor.

  Kortom Rolf Janssen en Piet de Jong zitten er niet ver naast.

  Maar akkoord de geruchten moeten nog bewezen worden.

  Zaken worden alleen bewezen, wanneer er een onderzoek naar wordt ingesteld.

  Misschien ontbreekt het daar aan.

 2. Pieter schreef:

  Terug naar het hoofdonderwerp Vasco als inquisiteur, gespeend van objectiviteit en met een eigen agenda, die je geen objectieve journalistiek meer kan noemen.

  Ook vandaag heeft het FD overigens geen ruimte voor de zaak Hummel en het uit de schappen van de boekwinkel halen van het boek : De val van SNS Reaal.

  Het navolgende is illustratief voor Vasco en zijn kornuiten:

  Vooropgesteld hierbij, ik ken de betrokken persoon niet en heb hem nooit ontmoet.
  Des te groter was dan ook mijn interesse rondom de gedeputeerde van Noord Holland, die recent veroordeeld is.
  De man heeft dagenlang pagina volle aandacht gekregen van Vasco.

  Alleen op de dag dat het FD iets zou kunnen en in principe, gelet op de voorpublicaties, welhaast aandacht zou moeten geven aan de verdedigende pleidooien van deze gedeputeerde en zijn advocaat, kwam de naam van de gedeputeerde in het FD van die dag in het geheel NIET voor.

  Dat is een staaltje van ” eerlijke” journalistiek van Vasco van der Boom

 3. Pieter schreef:

  Uiteraard heeft Vasco vandaag geen enkel woord in het FD over deze nieuwe affaire / sommatie.

  Uit eigen ervaring weet ik dat Vasco van der Boom Gerben van de Marel en Siem Eikelenboom, wanneer tegen hen klachten worden uitgediend bij de raad voor de journalistiek, simpelweg niet ter zitting verschijnen.

  De heren hebben al meerdere malen waarschuwingen en berispingen gehad.

  Siem kraamt hier over uit : dergelijke uitspraken gebruik ik als toiletpapier.

 4. Piet de Jong schreef:

  Zadelhoff is in NL onaantastbaar. Kent iedereen in Den Haag, is sponsor van VVD en werft giften voor deze partij bij ondernemers. Cor van Z is in jaren ’90 zelf 3 dagen gevangen gezet wegens belastingfraude en heeft geschikt met FIOD. Maar geen journalist die dit wil onderzoeken of opschrijven, want de invloed van Ome Cor is te groot……

  • Pieter schreef:

   Het zou inderdaad tijd worden dat er een journalist opstaat en een boek gaat schrijven over de handel en wandel van Cor.

   Dat zou nu getuigen van lef, wanneer de drie heren van het FD zich daar eens op storten.

   Daarmee wordt een echte beerput opengelegd.

   • Rolf janssen schreef:

    Probleem is dat de journalisten van FD zijn omgekocht door Cor van Z , alleen hebben ze dat zelf niet door. Omkoping kan op vele manieren gebeuren en Cor is hier een meester in. Dat heeft hij in jaren ’80 en ’90 reeds bewezen. En het feit dat de baas van Philips een appartement van Cor om niets ter beschikking heeft gekregen in Adam in de jaren 2001- 2007 is een concreet bewijs dat Cor rustig doorgaat met omkoping……..
    Maar Cor is een zelfbenoemd icoon in NL en de journalisten van FD, maar ook van deze blog , laten hem met rust. Oh ja, bijna vergeten, Cor was oprchter en aandeelhouder van Vastgoedmarkt , 40 jaar geleden, en dat moest tot 2 maanden geleden geheim blijven. En wie was ook al weer hoofdredacteur de laatste 10 jaar van dit toonaagevende Vastgoedmarkt ?

   • ruuddewit schreef:

    Het boek De Val van SNS Reaal gaat over heel andere zaken dan Cor van Zadelhoff, maar ik ben het er mee eens dat over deze senior in hde Nederlandse commercieel vastgoedgeschiedenis een prachtig boek kan worden geschreven. Alleen hoop ik dan wel dat allerlei geruchten en beweringen in een context worden geplaatst en gecontroleerd. Zoals het bericht dat tot twee maanden geleden Van Zadelhoffs betrokkenheid bij de oprichting, 40 jaar geleden, van Vastgoedmarkt. Dat verhaal had Cor al twintig jaar geleden zelf naar buiten gebracht en ik was daar vanaf het begin af aan van op de hoogte, als hoofdredacteur. Cor heeft alleen maar de oprichting van Vastgoedmarkt enigszins mogelijk gemaakt, zoals uit het boek 40 jaar Vastgoedmarkt blijkt, is de titel al vanaf het begin geheel in handen van anderen en heeft Cor daar inhoudelijk nooit iets mee te maken gehad. Zoals uit De Val van SNS Reaal blijkt, is het controleren van allerlei geruchten, suggestieve beweringen en verdachtmakingen een eerste vereiste voor een goed journalist. Van Zadelhoff beschuldigen van omkoping past in de categorie verdachtmakingen, die ik in ieder geval niet op me zou durven te nemen als journalist.

  • Rolf janssen schreef:

   Ruud zijn reactie is zo voorspelbaar. Waarom wordt Cor van Zadelhff altijd uit de wind gehouden en doet niemand gedegen onderzoek naar al die geruchten ?
   Neem dan ook mee dat Cor in de jaren ’90 voor 50% aandeelhouder in de GAK portfolio is geweest. En nu Ruud , mag jij raden wie daar alle verhuur en verkopen voor deed ?
   Inderdaad, DTZ……Dat mag natuurlijk, maar wel apart dat de overheid de grootste huurder van al deze gebouwen was en dat de overheid de andere aandeelhouder voor 50% was.
   Dus DTZ onderhandelde namens Cor en overheid met de overheid als huurder over huurcontracten. Tranparantie was toch belangrijk ? En Cor maar roepen dat hij makelaar was en nooit OG in eigendom zou nemen.Nee, daarom is hij altijd samen met opdrachtgevers eigenaar geworden van vele gebouwen. Maar volgens mij mag dat niet als je makelaar bent. Dat mooie boek zal er heus wel komen van Cor , maar hoop dat de schrijver van dat boek dat objectief zal doen. En de feiten onderzoekt zoals ze zijn, en niet zoals Cor ze graag ziet. Want Ruud, Cor heeft toch echt 3 dagen in gevangenis gezeten en geschikt met OM. Dat wil Cor niet horen, en krijg de indruk jij ook niet om een of andere duistere reden. Jij wilt toch een objectieve journalist blijven? Nou, durf dan ook de feiten onder ogen te zien en aan Cor te vragen hoe hij tot een schikking is gekomen en waar hij voor geschikt heeft ? Ben bang dat ik deze antwoorden nooit te lezen zal krijgen bij jou of bij andere journalisten…….

   • ruuddewit schreef:

    Ik herhaal wat ik eerder heb geschreven, deze afleveringen gaan over SNS Reaal en de publicatie en aandacht voor dat boek, en niet over Cor van Zadelhoff. Wat hier wordt geschreven over de GAK-portefeuille, de betrokkenheid daarbij van Van Zadelhoff en DTZ Zadelhoff is in vastgoedkringen algemeen bekend. Dat Cor ook kort tijd heeft vastgezeten, eveneens, maar dat ging om heel iets anders. Daar is ook in Vastgoedmarkt toentertijd over geschreven. Ik voel me niet aangesproken en ook niet aangeroepen om een boek over Van Zadelhoff te schrijven. En vooral niet om oude, bekende koeien van stal te halen.

 5. Rene strijland schreef:

  Hakstege is in 1993 , koud een half jaar in dienst als lid rvB Bouwfomds, door zadelhoff en mens omgekocht bij de verkoop van het Heineken terrein. Ferd Bolstraat.
  Zie hier voor het uiterst gedetailleerde artikel in volkskrant 31 januari 2010 waaruit bleek dat christel bv van hakstege meedeelde in de handelswinst die zadelhoff en mens realiseerden op doorverkoop van dit plan.
  Hakstge drukte intern bij bouwfonds de prijs,” accepteer nu maar het bod van mens, we maken3 % winst en zijn van het afzdtrisico af”. Hakstege had dus belang bij een lage verkoopprijs aan mens en deelde. Dus mee in de verkoopwinst met cristel bv.
  Zadelhof en Mens zijn met het omkopen van Hakstege de grondleggers van devastgoedfraude en in het verlengde daarvan de SNS teloorgang: how about that

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: