Paul Depla laat in Heerlen vooral vastgoedellende achter

De redenen waarom iemand van baan verandert, zijn op zich privé. Iedereen die dat maar even kan, moet vooral zijn eigen carrière uitstippelen en gebruik maken van de mogelijkheden die hem geboden worden. Voor politici ligt dat iets gevoeliger. Zij hebben een uitgesproken publieke functie op basis van stemmen van kiezers en dan moeten ze accepteren dat ze worden afgerekend als ze onverwacht een andere wending geven aan hun loopbaan.

Het vertrek van de PvdA-burgemeester van Heerlen, Paul Depla, zoals dat afgelopen week bekend werd, heeft in Zuid Limburg velen verrast. Depla was pas vier jaar burgemeester en de gemeenteraad van Heerlen was nog niet eens gestart met de procedure voor een tweede termijn van vijf jaar. Depla vertrekt naar Breda, een stad die qua omvang flink groter is maar in problematiek toch een stapje terug betekent. Zelf zegt hij gesolliciteerd te hebben naar de burgemeestersvacature in Breda ‘omdat de eigenschappen die in de profielschets stonden precies bij mij passen. Iemand die er voor wil gaan, op de bok zit, initiatiefrijk. Ik ben niet iemand die op de winkel past. En Breda is de mooiste stad van Brabant.’ Prachtige politieke en communicatieve bla-bla.

Ik heb het niet nagekeken, maar in 2010 zal hij ongetwijfeld ook zo iets hebben gezegd toen hij zijn wethouderschap in Nijmegen verruilde om burgemeester te worden in Heerlen. Hier koop ik als volger van de politiek niets voor. Dat Depla afkomstig is uit het Brabantse Eindhoven, vind ik al helemaal geen argument om het in Limburgse Heerlen voortijdig voor gezien te houden. Er moet dus iets heel anders hebben gespeeld, mogelijk privé, maar ik denk toch ook wel politiek. Heerlen is geen makkelijke stad, de gemeenteraad maakt vaak een erg amateuristische indruk en is erg verdeeld en ik denk ook dat hij zich in de stad en regio weinig thuis heeft gevoeld. Depla heeft nooit de indruk kunnen wekken dat hij het in Zuid-Limburg echt naar zijn zin had. Maar zeg dat dan ook en draai er niet met allerlei bla-bla omheen.

Ik kan me voorstellen dat de in politiek geïnteresseerde Heerlenaar zich bekocht voelt door Depla. Als je naar de website gaat van de gemeente Heerlen, staat daarop nog steeds een profielschets van hemzelf, met daarin ook een aantal citaten, die blijkbaar nog niet zo lang geleden erop zijn gezet of aangevuld: ‘Als burgemeester werk ik, samen met de wethouders, aan een beter Heerlen. Naast een economisch sterke stad en een levendig centrum is het ook belangrijk dat mensen zich veilig voelen in hun woning, buurt en stad. Het is een belangrijke basisvoorwaarde voor een goed leven. Daarom zetten we naast andere veiligheidszaken ook in 2015 in op een integrale benadering van de problematiek rond cannabis, met als doel terugdringing van de georganiseerde criminaliteit, verhoging van veiligheid in de wijken en een positief effect op de volksgezondheid. (-) Daarnaast werken we ook actief aan verbetering van onze stad in nadrukkelijke samenwerking met de regio en Zuid Limburg, waaronder de samenwerking met Maastricht en Sittard-Geleen. Inspirerende voorbeelden voor 2015 van zaken die we samen oppakken is de viering van het Jaar van de Mijnen, de IBA. Voorbeelden waarbij we samen met vele mensen in de regio stilstaan bij het verleden van onze regio en vooruit kijken naar een sterke toekomst. Of denk bijvoorbeeld aan Limburg Economic Development (LED); een netwerkorganisatie waarin we verbinden, aanjagen en innovaties stimuleren.’

Kortom een waslijst aan onderwerpen waarvan Depla nog kort geleden zei zich te interesseren en waarvoor hij zich hard wilde maken, maar die zomaar worden opgeofferd ‘omdat Breda hem een unieke kans biedt’. Waaruit die ‘unieke kans’ bestaat, hangt ergens in de lucht.

Ik kan nog wel wat meer zaken opnoemen die in Heerlen al jaren voor uitdagingen zorgt, zoals de recordleegstand in winkelvastgoed in het centrum van de stad, de problemen met de vastgoedprojecten Maankwartier, de Plu en ‘t Loon en de belachelijke gang van zaken rond de aankoop van het oude CBS-kantoor, dat vervolgens weer werd doorverkocht aan een omstreden vastgoedpartij. Allemaal zaken die weliswaar niet op het conto van Depla kunnen worden geschoven – wel op die van de grootste partij in de gemeenteraad, de SP – maar waarbij hij een weinig doortastende rol heeft gespeeld als aanvoerder van het College. En die vastgoed-puinhoop laat hij wel voortijdig achter aan een nu nog onbekende opvolger.

Depla heeft ook weinig op met vastgoed, zoals al snel bleek na zijn benoeming in 2010. Een van de eerste dingen waarmee hij de publiciteit haalde, was een verbod voor zijn ambtenaren om nog langer een bezoek te brengen aan de vastgoedontvangst op het Preuvemenent in Maastricht, een bijeenkomst met een lange traditie die werd georganiseerd door de marktpartijen 3W, Q-Park en ING Real Estate Development. Ik ben voor strikte scheiding tussen de politiek en vastgoed waar het gaat om het maken van afspraken die het licht niet kunnen verdragen (denk aan de kwestie Jos van Rey-Piet van Pol in Roermond) maar vind wel dat politici, ambtenaren en vastgoedpartijen elkaar moeten blijven spreken en uitdagen om een voor iedereen zo goed mogelijk resultaat tot stand te brengen, zelfs als dat gebeurt op recepties en andere informele gelegenheden. Als het maar transparant en integer gebeurt.

Ik ben niet zo goed op de hoogte van de vastgoedproblematieken van Depla’s nieuwe gemeente Breda, maar in Heerlen heeft hij niet laten zien op dit terrein erg doortastend en vernieuwend leiding te kunnen geven. Ook in het onderwerp van de koffieshops en een integraal gemeentelijk beleid met betrekking van de illegale productie van cannabis (de wiedplantages) – waarbij hij zich opwierp als een soort landelijke coördinator van gemeentelijke ontevredenheid over het beleid van Den Haag – is in de praktijk slechts bij een praatje voor de landelijke televisie gebleven.

Ik geloof niet dat Paul Depla een slecht bestuurder is – ik ken veel slechtere – en hij is zeker geen onplezierig mens, maar ik kan niet zeggen dat zijn burgemeesterschap van Heerlen een doorslaggevend succes is geworden. In ieder geval heeft hij de klus waarvoor hij zich toch gesteld zag, helemaal niet afgemaakt. Hij was in de meeste gevallen ook niet zichtbaar. In dat opzicht is zijn vertrek naar Breda voor Heerlen dan ook geen onoverkomelijk verlies. Maar ik vind wel dat een door de Kroon benoemde burgemeester op basis van een voordracht van een gekozen gemeenteraad zich aan de afgesproken ambtstermijn moet houden en pas daarvan mag afwijken als er zwaarwegende argumenten zijn. Een overstap naar een stad als Breda is dat niet. Wat Depla nu doet, namelijk voortijdig weggaan met als enige argument ‘de unieke kans’ die Breda hem zou bieden – is in feite een dikke vinger maken tegen een stad en burgers die met een aantal zeer grote en ingrijpende kwesties worden geconfronteerd. Op de website van Heerlen somt hij ze zelf allemaal nog eens op. Eigenlijk toont het vertrek van Depla opnieuw aan, dat politici niet te vertrouwen zijn en dat ik dat opnieuw van een PvdA-er moet zeggen, is voor de socialistische beweging in ons land meer dan een teken aan de wand.

N.B. in een eerste versie schreef ik dat Breda qua omvang een kleinere stad is dan Heerlen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar Heerlen, als veruit belangrijkste stad van Parkstad – dat in omvang wel kan concurreren met Breda – is in mijn ogen minstens zo uitdagend qua problematiek dan Breda. Depla gaat er natuurlijk wel in salaris op vooruit, neem ik aan.

Advertentie
Comments
2 Responses to “Paul Depla laat in Heerlen vooral vastgoedellende achter”
  1. Insider schreef:

    Wat Depla in elk geval op zijn conto kan schrijven is dat Heerlen weer prominent als drugsstad geafficheerd is.

  2. rww schreef:

    Je gaat volledig voorbij aan het feit dat depla het grootste gedeelte van zijn burgemeestersschap onder riet heeft moeten dienen. Niet depla maar riet heeft in die jaren de burgemeesters rol gehad en was de motor achter de grote projecten.

    Bij alle projecten die jij noemt was depla volledig onzichtbaar en steunde hij (onvrijwillig) het beleid van riet zonder enige vorm van een eigen mening.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: